Nieuws

Venlo start als 16e regionale netwerk

Dit jaar zal de regio Venlo starten met een zorgnetwerk binnen MS Zorg Nederland.

MS Vereniging Nederland start samenwerking met MS Zorg Nederland

De MS Vereniging Nederland (MSVN), met circa 10.000 leden de grootste vereniging in Nederland voor mensen met MS, is de samenwerking aan gegaan met MS Zorg Nederland, zowel landelijk als regionaal.

Basisscholing 2016 op 7 en 8 0ktober

De eerst volgende basisscholing van MS Zorg Nederland zal plaats vinden op vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober a.s. De locatie van de scholing volgt in een later stadium. Aanmelding voor de basisscholing kan inmiddels via de website.

Voorwaarden nascholing MS Zorg Nederland leden gewijzigd

Vanaf 2016 kan naast MSMS ook gekozen worden voor ECTRIMS of RIMS als verplichte nascholing die eenmaal per twee jaar gevolgd dient te worden

Uniek samenwerkingsverband start tussen zorgverleners en mensen met MS

In het kader van optimale informatievoorziening starten MS Web en MS Zorg Nederland in de eerste week van januari met een deskundigheidsforum op de website van MS Web. Via dit forum kunnen mensen met MS deskundige zorgverleners van MS Zorg Nederland bevragen.

Regio Roermond gaat starten in 2016

In het najaar 2016 zal het nieuw te vormen regionale netwerk Roermond van start gaan.

MS Zorg Nederland start onderzoek naar functioneren netwerken

Op korte termijn start een start gemaakt worden met inventariserend onderzoek naar hoe zorgnetwerken rondom mensen met MS functioneren, en op welke wijze MS Zorg Nederland hierin verandering brengt.

Samenwerking MS Zorg Nederland en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Het lectoraat Neurorevalidatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en MS Zorg Nederland zijn recent formeel gaan samenwerken. De samenwerking richt zich met name op het ontwikkelen van paramedische richtlijnen en het organiseren van (na)scholingen.

Derde basisscholing zeer succesvol verlopen

Op 25 en 26 september vond de derde basisscholing plaats van MS Zorg Nederland. Vier nieuwe regionale netwerken zijn daarbij gestart met in totaal ruim 180 zorgverleners.

MS Community gelanceerd!

Op 1 juli is de MS Community gelanceerd. Dit digitale platform voor leden van MS Zorg Nederland stond voorheen bekend onder de naam Digitale Poli.
https://mszorgnederland.nl/wp-content/uploads/fly-images/608/content-8-1040x0.jpg

Wij gebruiken alleen functionele cookies.