Basisscholing 2016 op 7 en 8 0ktober

De eerst volgende basisscholing van MS Zorg Nederland zal plaats vinden op vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober a.s. De exacte locatie van de scholing volgt in een latere fase.

De basisscholing is bedoeld voor zorgverleners die lid gaan worden van MS Zorg Nederland en die actief gaan participeren binnen een van de reeds bestaande 14 regionale multidisciplinaire zorgnetwerken (klik hier voor overzicht van bestaande netwerken) of binnen een van de zorgnetwerken die dan opgestart worden. Op dit moment is in ieder geval bekend dat het regionale netwerk Roermond dan zal starten. De namen van de andere op te starten regionale netwerken worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Aanmelden voor de basisscholing kan via het digitale aanmeldingsformulier. Bij vragen kunt u zich wenden tot info@mszorgnederland.nl of bellen naar 040-4020887.

Terug naar overzicht

Wij gebruiken alleen functionele cookies.