Beeindiging samenwerking MS Monitor

Recent heeft MS Zorg Nederland besloten om de samenwerking met Stichting MS Monitor te beëindigen.

MS Zorg Nederland heeft sinds haar oprichting in 2013 de wens om een online dossier te ontwikkelen voor optimale communicatie tussen patiënt en zorgverleners en tussen zorgverleners onderling. In de oriëntatie onder de beschikbare systemen viel het oog op MS Monitor. Met veel enthousiasme is een samenwerking aangegaan, waarbij ook vanuit MS Zorg Nederland is geïnvesteerd in het ontwikkelen van een eigen module en een individueel zorgplan.

MS Zorg Nederland is van mening dat er bij implementatie van een belangrijke tool als een online dossier zekerheid moet zijn dat hierover minimaal vijf jaar beschikking is. Deze zekerheid wordt niet door MS Monitor gegeven. De financiering van MS Monitor is elk jaar onzeker, doordat deze volledig afhankelijk is van giften van de farmaceutische industrie. Het is niet te verwachten dat MS Monitor op korte termijn via reguliere zorgkosten gefinancierd kan worden.

MS Zorg Nederland staat nog steeds achter het initiatief van MS Monitor en hoopt van harte dat het kan doorgroeien en positief zal bijdragen aan de zorg voor mensen met MS. Echter MS Zorg Nederland zal hierin geen actieve rol meer vervullen. Op dit moment zet MS Zorg Nederland stappen voor ontwikkeling van een eigen online dossier. De verwachting is dat dit medio 2019 wordt opgeleverd. Zodra hierover meer bekend is, wordt hierover nader bericht.

Terug naar overzicht

Wij gebruiken alleen functionele cookies.