Discipline dietiek gaat starten binnen MS Zorg Nederland zorgnetwerken

Op dit moment kent MS Zorg Nederland 17 regionale multidisciplinaire zorgnetwerken gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met MS. Binnen deze zorgnetwerken werken zorgverleners intensief met elkaar en met de patiënt samen. Op dit moment zijn zorgverleners vanuit 9 disciplines actief binnen de netwerken, te weten neurologie, revalidatiegeneeskunde, specialisme ouderengeneeskunde, MS-verpleegkunde, fysiotherapie, ergotherapie, oefentherapie, logopedie en psychologie.Vanaf de tweede helft van dit jaar zullen ook zorgverleners vanuit de diëtiek deel gaan nemen. 

Goede voeding is om meerdere redenen belangrijk bij MS. Door middel van goede voeding kan het lichaam in een betere conditie gebracht worden, iets dat positief kan bijdragen aan de levenskwaliteit van iemand met een chronische aandoening zoals MS. Verder kan goede voeding bijdragen in het voorkomen van mogelijke complicaties bij MS zoals overgewicht door een verminderde mobiliteit en drukplekken door inactiviteit. Daarnaast wordt er veel, terecht en onterecht, gesuggereerd over de invloed van goede voeding op de ziekte zelf.  

MS Zorg Nederland is zeer verheugd met deze uitbreiding van deelnemende disciplines. Deze uitbreiding zal inhoudelijk vorm gegeven gaan worden in nauwe samenwerking met de Nederlandse Verenigng van Diëtisten (NVD) en de Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN). Diëtisten die zich alvast willen aanmelden voor één van de bestaande netwerken of voor toekomstig te vormen netwerken kunnen zich vanaf heden daarvoor aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier

Terug naar overzicht

Wij gebruiken alleen functionele cookies.