Een goed begin..

Het begin van het nieuwe jaar is een goed moment om terug en vooruit te kijken. MS Zorg Nederland neemt je graag mee in wat afgelopen jaar heeft gebracht en haar plannen voor 2019.

In maart 2018 bestond MS Zorg Nederland precies 5 jaar. Een kleine organisatie, voortgekomen uit twee lokale initiatieven binnen de regionale netwerken in Eindhoven en Zuid-Holland Noord / Haarlemmermeer-Kennemerland Zuid voor het verbeteren van de zorg voor mensen met MS. In 5 jaar tijd is het lokale initiatief uitgegroeid tot een landelijke organisatie, die heel langzaam de zorg voor mensen met MS verandert. MS Zorg Nederland kent inmiddels 19 regionale zorgnetwerken, waarbinnen ongeveer 700 zorgverleners actief zijn.

Door het groter worden van MS Zorg Nederland worden er andere eisen gesteld aan de organisatie. Afgelopen jaar stond dan ook in het teken van het professionaliseren van de stichting. Een Raad van Toezicht werd benoemd, vaste medewerkers traden in dienst en processen, zoals boekhouding en ledenadministratie, werden verder geoptimaliseerd. Doordat de focus vooral lag op de organisatiestructuur, is het aantal regionale zorgnetwerken niet toegenomen. Wel vond er inhoudelijke verdieping plaats. In het najaar werd de eerste monodisciplinaire nascholing georganiseerd. Deze was zo succesvol, dat het aantal aanmeldingen ruimschoots de beschikbare plaatsen overtrof. In het voorjaar zal dan ook een tweede monodisciplinaire nascholing volgen, dit keer gericht op de disciplines diëtetiek, ergotherapie en fysio-/oefentherapie.

De focus voor 2019 zal sterk liggen op het faciliteren van de huidige regionale zorgnetwerken. Wat hebben zij nodig om hun zorg voor mensen met MS te verbeteren? Sommige regio’s zijn heel voortvarend bezig. Hun ervaringen gaan we actiever delen met de andere regio’s, zodat kruisbestuiving optimaal kan plaatsvinden. Andere regio’s zijn wat meer zoekende. Hen gaan we meer helpen om hun zorgnetwerk beter te laten functioneren. Om dit kracht bij te zetten is met ingang van dit jaar binnen de stichting manager Eileen Thijssen aangesteld. Zij verzorgt al enkele jaren op interim basis de marketing & communicatie voor MS Zorg Nederland. Daarnaast zal zij vanaf nu verantwoordelijk zijn voor het functioneren, optimaliseren en groeien van de regionale zorgnetwerken. Zij wordt inhoudelijk bijgestaan door de Raad van Bestuur, bestaande uit neuroloog Gerald Hengstman voor medische zorg, ergotherapeut Vivian van Bakel voor paramedische zorg en specialist ouderengeneeskunde Kees van Gelder voor chronische zorg.

Daarnaast zal dit jaar ook meer aandacht gegeven worden aan het verkrijgen en delen van kennis. Zo zal MS Zorg Nederland periodiek zicht geven op ontwikkelingen in het MS veld en waar wij ons als stichting mee bezig houden. Dit via een maandelijkse update binnen ons online ledenplatform, de MS Community, en een digitale nieuwsbrief voor overige geïnteresseerden.
Daarnaast zal, zoals aangegeven, de monodisciplinaire nascholing een vervolg krijgen. Op 15 maart a.s. zullen diëtisten, ergotherapeuten en fysio-/oefentherapeuten een dag lang interactief geschoold worden binnen hun eigen vakgebied. Zodra het mogelijk is om hiervoor aan te melden, berichten we hierover via de MS Community en onze website. In het najaar zal er weer een basisscholing zijn voor nieuw te starten regionale netwerken en zorgverleners, die instromen in de bestaande netwerken.
En komend voorjaar lanceren we tien voorlichtingsfilms over de mogelijke behandelingen bij MS. Hieraan hebben diverse leden van MS Zorg Nederland en hun patiënten enthousiast meegewerkt. De inhoud is bepaald door inhoudsdeskundigen en geeft een objectief beeld van de beschikbare behandelingen om de ziekte af te remmen en klachten te verlichten. Na publicatie kunnen de films door leden en niet-leden bij MS patiënten onder de aandacht worden gebracht.

Onze doelstelling blijft hetzelfde, namelijk dat iedereen met MS toegang krijgt tot de meest optimale zorg denkbaar. Samen met al onze samenwerkingspartners gaan wij hier komend jaar vol vertrouwen verder aan werken. Heb je suggesties voor het verwezenlijken van onze droom? Neem dan contact met ons op. MS Zorg Nederland wenst je een inspirerend en gezond 2019!

Terug naar overzicht

Wij gebruiken alleen functionele cookies.