Fampyra niet meer vergoed

Het medicijn Fampyra® (Fampridine) is sinds enkele jaren geregistreerd voor de behandeling van loopstoornissen bij mensen met MS. Het heeft geen invloed op de ziekte zelf, maar kan ervoor zorgen dat het functioneren, waaronder het lopen, iets makkelijker gaat.

Sinds 1 april 2016 valt Fampyra® onder voorwaardelijke vergoeding, waardoor het gedurende twee jaar vergoed wordt vanuit de basisverzekering. In die periode moet meer duidelijkheid ontstaan over de effectiviteit van het medicijn in relatie tot de kosten. Daarna buigt Zorginstituut Nederland (ZIN) zich over de vraag of het maatschappelijk gerechtvaardigd is om een deel van het zorgbudget aan dit medicijn te besteden.

Inmiddels is deze periode bijna verstreken. Begin deze week heeft ZIN de minister van VWS geadviseerd om Fampyra® niet op te nemen in de basisverzekering. Ervan uitgaande dat de minister dit advies overneemt, zal Fampyra® vanaf 1 april 2018 niet langer vergoed worden. Het geneesmiddel blijft verkrijgbaar, maar dient zelf te worden betaald. De kosten van het medicijn bedragen ongeveer 285 euro per vier weken.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij naar de berichtgeving van Zorginstituut Nederland.

Terug naar overzicht

Wij gebruiken alleen functionele cookies.