Goed nieuws!: dit najaar zal worden gestart met het ontwikkelen van een Ergotherapierichtlijn MS

Gezocht: enthousiaste ergotherapeuten die medewerking willen verlenen aan de ontwikkeling van de ergotherapierichtlijn multiple sclerose.
 
Het lectoraat neurorevalidatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) gaat in samenwerking met Ergotherapie Nederland, MS Zorg Nederland en het VU medisch centrum een ergotherapierichtlijn MS ontwikkelen. Dit wordt uitgevoerd onder projectleiding van Dr. Esther Steultjens en Dr. Isaline Eyssen  (VUmc). Het traject loopt van najaar 2014 tot en met najaar 2015 en bestaat uit: 
1) het samenvatten van wetenschappelijke bewijs;
2) het formuleren van aanbevelingen voor de praktijk door ergotherapeuten uit de praktijk.
 
Voor het ontwikkelen van de richtlijn hebben we enthousiaste en deskundige ergotherapeuten nodig die de gevonden evidence gaan vertalen naar aanbevelingen voor de praktijk. Concreet houdt dit in het lezen, bespreken en becommentariëren van richtlijnteksten in bijeenkomsten (5×3 uur) in Utrecht vanaf oktober 2014.
 
We zoeken uit de werkvelden revalidatie, ouderenzorg en 1e lijn nog 1 vertegenwoordiger. Ben jij ergotherapeut, werkzaam met cliënten met MS en geïnteresseerd in evidence based werken en wil je meewerken aan nieuwe ontwikkelingen? Meld je dan aan voor deelname.
 
Aanmelden kan door een korte motivatie en achtergrondinformatie (waar werkzaam,  hoe lang werkzaam) te sturen naar Esther Steultjens: esther.steultjens@han.nl. Bij voldoende aanmeldingen stellen we ook een referentengroep samen. Dit zijn ergotherapeuten die 2 keer gevraagd worden schriftelijk te reageren op aangeleverde stukken. De eerste maal betreft dit de uitgangsvragen van de richtlijn. De 2e keer het becommentariëren van de gehele concept richtlijn.
 
Aan deze werkzaamheden zijn punten voor het kwaliteitsregister te ontlenen. Reiskosten voor de ontwikkel groep worden vergoed.
 
We hopen op je enthousiaste reactie!
 
Terug naar overzicht

Wij gebruiken alleen functionele cookies.