Medicijn Zinbryta vanaf 1 februari beschikbaar voor relapsing MS

Vanaf 1 februari is het medicijn daclizumab (Zinbryta ®) beschikbaar voor de behandeling van volwassenen met relapsing MS. Daclizumab is een geneesmiddel dat eens per maand door middel van een onderhuidse injectie door de patiënt zelf toegediend wordt. Het zorgt ervoor dat bepaalde signaalstoffen van het afweersysteem minder goed hun werk kunnen doen, waardoor ontstekingen bij MS minder vaak optreden.

Onderzoek laat zien dat ten opzichte van placebo (nepmedicatie) de jaarlijkse kans op een terugval met 54% afneemt en dat het aantal afwijkingen op de MRI van de hersenen met 70% afneemt. Een tweede onderzoek toont aan dat mensen, die daclizumab gebruiken, per jaar 45% minder kans hebben op een terugval dan mensen die interferon beta-1a (Avonex ®) gebruiken. Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat de kans op afwijkingen op de MRI van de hersenen met 54% daalt.

De voornaamste bijwerkingen bij het gebruik van daclizumab bestaan uit het optreden van huidreacties en leverfunctiestoornissen. Bij minder dan 5% van de mensen waren de huidreacties op de injecties zo sterk dat de behandeling gestopt moest worden. De leverfunctiestoornissen werden vooral bij bloedonderzoek gezien, waardoor ongeveer 5% van de gebruikers de behandeling uiteindelijk moest stoppen. Slechts bij een paar patiënten leidden de leverfunctiestoornissen ook tot klachten en zeer zelden tot ernstige leverbeschadiging. Om dit laatste te voorkomen, is het bij gebruik van daclizumab verplicht om iedere maand bloedcontrole te verrichten, waarbij gekeken wordt naar de leverfunctie.

Daclizumab (Zinbryta ®) is vanaf 1 februari in Nederland beschikbaar en wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Neem voor meer informatie over dit medicijn contact op met een neuroloog of MS-verpleegkundige.

Terug naar overzicht

Wij gebruiken alleen functionele cookies.