MS en corona: wat is verstandig?

Het RIVM geeft in haar berichtgeving aan dat mensen met MS tot de risicogroep behoren voor het corona-virus. Voor risicogroepen geldt in de eerste plaats het voorkomen van besmet raken. Derhalve adviseert het RIVM het vermijden van drukke omgevingen of sociale evenementen, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Hieronder kan ook het bezoek aan het ziekenhuis vallen. Mensen die een afspraak in het ziekenhuis hebben kunnen bellen met de betreffende afdeling om te beoordelen of een bezoek aan het ziekenhuis echt noodzakelijk is. Zo niet, dan kan een afspraak wellicht verplaatst worden of omgezet worden in een telefonisch consult.

Ten aanzien van het gebruik van MS remmende medicatie (immuunmodulatie) is op dit moment nog geen formeel advies vanuit overheid en/of medische beroepsverenigingen. Wel is er in andere landen, waaronder Groot-Brittannië, een advies gegeven. Dit advies komt erop neer dat gebruik van de meeste medicijnen het best gewoon gecontinueerd kan worden. Dit geldt voor interferon-beta (Avonex, Betaferon, Rebif, Plegridy), glatirameer-acetaat (Copaxone), teriflunomide (Aubagio), diemthylfumaraat (Tecfidera) en natalizumab (Tysabri). De verwachting is dat het gebruik van deze medicatie geen verhoogd risico geeft. Ook wordt geadviseerd om behandeling met fingolimod (Gilenya) gewoon te continueren. Bij het gebruik van dit medicijn bestaat de kans voor een verhoogde vatbaarheid voor het corona-virus echter het stoppen ervan geeft een duidelijk risico op het actief worden van MS.  Het Britse advies stelt dat overwogen moet worden om vervolgbehandelingen met ocrelizumab (Ocrevus), cladribine (Mavenclad) en alemtuzumab (Lemtrada) voorlopig uit te stellen. De behandelingen veroorzaken een tijdelijke verlaagde afweer.  Men verwacht daarbij dat het  uitstellen van deze vervolgbehandelingen niet direct leidt tot het actief worden van de MS.

 

 

 

Terug naar overzicht

Wij gebruiken alleen functionele cookies.