MS Zorg Nederland start onderzoek naar functioneren netwerken

Bij de zorg rondom mensen met MS zijn veelal diverse zorgverleners betrokken. Idealiter is er sprake van een goede samenwerking en afstemming tussen deze zorgverleners. De praktijk echter leert dat dit niet altijd het geval is. Ondere andere door het vormen van deskundige netwerken wil MS Zorg Nederland hierin verandering brengen. Of dit ook daadwerkelijk lukt is onduidelijk.

Om meer zicht te krijgen op hoe zorgverleners samenwerken en of MS Zorg Nederland hierin een verandering maakt, wordt op korte termijn gestart met het onderzoek `Inventarisatie zorg voor mensen voor MS`. Dit online onderzoek zal worden uitgevoerd door een student geneeskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij zal binnenkort zorgverleners verbonden aan MS Zorg Nederland benaderen om deel te nemen aan dit onderzoek. Daarnaast zal zij een grote groep patienten bevragen over de zorg die zij ontvangen.

Door middel van dit onderzoek wordt er meer duidelijk over hoe de zorg op dit moment functioneert rondom iemand met MS en op welke wijze MS Zorg Nederland deze zorg in positieve zin kan veranderen.

Terug naar overzicht

Wij gebruiken alleen functionele cookies.