MS Zorg Nederland zoekt twee leden voor Raad van Toezicht

Profielschets lid Raad van Toezicht

 

Stichting MS Zorg Nederland

De Stichting MS Zorg Nederland is een onafhankelijke organisatie waarbinnen diverse partijen die actief betrokken zijn bij de zorg voor mensen met MS met elkaar samen werken om de meest optimale zorg denkbaar vorm te geven en toegankelijk te maken. De missie van MS Zorg Nederland is het realiseren van de meest optimale zorg denkbaar voor alle mensen met MS en hun naasten, in de eigen omgeving en in iedere fase van de ziekte. De patient staat hierbij centraal en heeft zelf de regie over zijn zorgproces.

Om haar doelstelling te realiseren bewandelt MS Zorg Nederland twee sporen, namelijk het beschrijven en vormgeven van meest optimale zorg denkbaar en daarnaast het initieren, stimuleren en faciliteren van regionale (multidisciplinaire) netwerken van deskundige zorgverleners. Begin 2016 zijn er 14 regionale netwerken operationeel waarbinnen ongeveer 600 zorgverleners actief zijn. Inhoudelijke samenwerking vindt plaats met een groot aantal beroepsverenigingen, patientenbelangenorganisaties, ICT-bedrijven en wetenschapsinstellingen.

Organisatiestructuur

Het bestuur van Stichting MS Zorg Nederland bestaat uit drie (part-time) leden. In he kader van de professionalisering van de organisatiestructuur wordt in 2016 een Raad van Toezicht geinstalleerd. Tevens wordt een Raad van Advies geformeerd waarin landelijke beroepsvereningen en patientenbelangenorganisaties zitting hebben.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit een drietal leden waarvan een de rol van voorzitter vervuld. De voorzitter van de Raad van Toezicht is de heer dr. H.J. (Hein) van der Reijden. Voor deze Raad van Toezicht worden nu twee leden gezocht. Tot de Raad van Toezicht worden in ieder geval gerekend:

  • zorg dragen voor een goed functionerend Raad van Bestuur
  • zorg dragen voor een goed intern toezicht
  • functioneren als klankbord voor de Raad van Bestuur
  • het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Stichting
  • het goedkeuren van beleidsplan, jaarverslag en jaarrekening van de Stichting
  • het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur

De Raad vergadert vier maal per jaar. Onkostenvergoeding is beschikbaar welke in verhouding staat tot de omvang van de organisatie.

Profiel lid Raad van Toezicht

Van het beoogde lid van Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij/zij:

  • affiniteit heeft met de doelstellingen van de Stichting
  • aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en ervaring met netwerkorganisaties in het zorgdomein heeft
  • het juiste evenwicht heeft in bestuurlijke betrokkenheid en afstand

Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar een lid met aantoonbare ervaring op het gebied van transmuraal verbinden/samenwerken of op het gebied van bestendigen van innovatief zorgbeleid op landelijk niveau. Kennis rond de ontwikkeling van ICT-netwerken strekt tot aanbeveling.

Voor meer informatie of kenbaar maken van interesse kunt u zich wenden tot dr. G.J.D. (Gerald) Hengstman of mevr. V. (Vivian) van Bakel, leden Raad van Bestuur Stichting MS Zorg Nederland, tel. 040-4020887, E-mail info@mszorgnederland.nl, en/of dr. H.J. (Hein) van der Reijden, voorzitter Raad van Toezicht, tel. 06-52444444.

  •  

 

Terug naar overzicht

Wij gebruiken alleen functionele cookies.