Nascholing 9 oktober 2020

Beste zorgverlener,

De wereld om ons heen verandert snel, nu zelfs sneller dan ooit. Velen van jullie zijn voor uitdagingen geplaatst die van te voren niet denkbaar waren. Te midden van alle onzekerheid, alle beperkingen diende daarnaast de zorg voor mensen met MS door te gaan. In de afgelopen periode hebben we ongelooflijk veel geleerd: over het zorgsysteem, over onze collega’s, over de onmacht, over onszelf. De veranderingen van de eerste helft van 2020 zullen ervoor zorgen dat de zorg, ook de zorg voor mensen met MS, nooit meer zal zijn zoals die voorheen was. En dat is geen negatieve constatering, het is een gegeven van de voortdurende verandering van het leven, soms langzaam en soms, zoals nu, razendsnel.

Evenals de afgelopen jaren organiseert MS Zorg Nederland dit jaar een nascholing specifiek voor MS zorgverleners. De scholing zal plaats vinden op vrijdag 9 oktober 2020 in het Postillion Hotel Veluwemeer bij Putten. De organisatie is dusdanig dat, ongeachte de dan geldende maatregelen, de scholing doorgang kan vinden. Fysiek indien mogelijk (met afstand indien gewenst), online indien noodzakelijk. Bijgevoegd alvast het voorlopige programma. Het definitieve programma inclusief mogelijkheden voor aanmelden volgen binnen enkele weken. Reserveer dus alvast de datum in de agenda!

Vrijdag 9 oktober

Landelijke nascholing MS Zorg Nederland

Anders dan voorgaande jaren zal er geen specifieke verdeling zijn per discipline, maar is de scholing toegankelijk en zinvol voor iedereen betrokken bij de zorg voor mensen met MS. De focus zal liggen op het volledige up to date raken met alle ontwikkelingen binnen de zorg voor mensen met MS en een heldere blik richting de toekomst welke mee kan helpen richting te geven aan de zorg zoals jij of jullie praktijk/instelling levert. Daarnaast wordt in interactieve workshops ingegaan op een steeds belangrijker wordend aspect binnen de MS zorg: leefstijl. Wetenschappelijk zijn er steeds meer bewijzen dat verbetering van leefstijl leidt tot verbetering van functioneren en kwaliteit van leven. Daarnaast is leefstijl een hot topic bij mensen met MS, zeker in deze tijden van de corona-crisis, waardoor de tijd nu rijper is dan ooit om optimalisatie van leefstijl te incorpereren in onze praktijk.

Kosten:

  • Leden MS Zorg Nederland € 170,–
  • Niet leden € 245,–

Voorlopig Programma Nascholing MS Zorg Nederland 2020

Vrijdag 9 oktober 2020

8:30

Ontvangst en registratie

9:00

Plenaire sessie± MS update & recente ontwikkelingen

Gerald Hengstman, neuroloog

10:30

Pauze *

11:00

Bewustwording van leefstijl (interactieve parallelsessies) *

Groep 1: fitheid en bewegen

Groep 2: voeding en gewicht

Groep 3: mentale balans

Groep 4: werk en daginvulling

Docenten volgen

12:30

Lunch

13:30

Optimale MS zorg tijdens en na de corona-crisis: voorbeelden en uitdagingen (interactieve parallelsessies) *

Groep 1: voorbeelden en uitdagingen vanuit de fysiotherapie

Groep 2: voorbeelden en uitdagingen vanuit de ergotherapie

Groep 3: voorbeelden en uitdagingen vanuit het ziekenhuis

Groep 4: voorbeelden en uitdagingen vanuit het verpleeghuis

Docenten volgen

15:00

Pauze *

15:30

MS zorg 2025, een blik in de toekomst

Gerald Hengstman, neuroloog

17:00

Einde

* Deelnemers geven bij inschrijving groepsvoorkeur aan

Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

Terug naar overzicht

Wij gebruiken alleen functionele cookies.