Nederlandse Vereniging van Dietisten en MS Zorg Nederland starten samenwerking

Vooral de laatste jaren is er steeds meer aandacht voor voeding en MS. Een goede gebalanceerde voeding kan bijdragen aan een beter lichamelijk en geestelijk welbevinden van mensen met MS. Daarnaast zijn er veel vragen over of en hoe voeding eventueel MS kan beinvloeden.

De Nederlandse Vereniging van Dietisten (NVD) is de beroepsvereniging van dietisten. Met ruim 2800 leden kan de NVD namens alle dietisten in Nederland spreken. De NVD vertegenwoordigt de dietist op landelijk niveau en zorgt ervoor dat voeding, en daarmee de dietist, een plaats heeft in richtlijnen en zorgstandaarden, implementatieprogramma's en dat er bijvoorbeeld voedingsgerelateerde indicatoren komen.

De NVD ondersteunt het proces van MS Zorg Nederland en werkt nauw samen met MS Zorg Nederland in het verder optimaliseren van de zorg voor mensen met MS. Denk daarbij aan het ontwikkelen van richtlijnen, scholen van dietisten en het integreren van dietiek in de multidisciplinaire zorgketen.

Terug naar overzicht

Wij gebruiken alleen functionele cookies.