Nieuwe waarschuwing bij gebruik Zinbryta

Begin dit jaar kwam het geneesmiddel daclizumab (Zinbryta) beschikbaar voor de behandeling van mensen met relapsing MS. De behandeling was in Nederland alleen beschikbaar voor mensen met relapsing MS, die eerder één ander geneesmiddel hebben gebruikt maar hierbij onvoldoende baat hadden. Tijdens de behandeling, die bestaat uit maandelijkse onderhuidse injecties, moet iedere maand via bloedonderzoek de leverfunctie gecontroleerd worden.

Zeer recent heeft het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) een nieuwe waarschuwing afgegeven voor het gebruik van Zinbryta. De reden hiervoor is dat er bij meerdere patienten ernstige leverproblemen zijn opgetreden. Dit ondanks het naleven van de maandelijkse bloedcontroles. Om deze reden geldt vanaf heden dat Zinbryta alleen voorgeschreven wordt aan mensen met relapsing MS, die eerder twee andere geneesmiddelen hebben gebruikt maar hierbij onvoldoende baat hadden of voor wie behandeling met andere geneesmiddelen om andere redenen niet geschikt is. Daarnaast moeten de uitslagen van de maandelijkse bloedcontroles strenger worden beoordeeld en moet de bloedcontrole zo kort mogelijk voor de eerst volgende injectie plaatsvinden.

Artsen worden opgeroepen om opnieuw te overwegen of Zinbryta nog steeds de meest geschikte behandeling is voor de patiënten, die momenteel dit geneesmiddel gebruiken. Daarnaast worden alle patiënten, die op dit moment Zinbryta gebruiken, binnenkort geïnformeerd en moeten zij schriftelijk bevestigen dat zij onder de nieuwe voorwaarden door willen gaan met de behandeling.

Terug naar overzicht

Wij gebruiken alleen functionele cookies.