Ocrevus in basispakket

Het ministerie van VWS heeft het besluit genomen om Ocrevus® (Ocrelizumab) vanaf 1 maart 2018 toe te laten tot het basispakket. Het medicijn is bedoeld voor de behandeling van volwassen patiënten met actieve Relapsing en actieve Primair Progressieve Multiple Sclerose. Hiermee wordt het positieve besluit van de EMA, de Europese registratieautoriteit op het gebied van medicatie, aangehouden.

Ocrevus® is een geneesmiddel dat eenmaal per 26 weken via een infuus in het ziekenhuis gegeven wordt. Het middel heeft effect op een deel van het afweersysteem. De voornaamste bijwerkingen van het medicijn zijn het optreden van overgevoeligheidsreacties en een iets grotere kans op infecties (vooral bovenste luchtweginfecties).

Onderzoek naar de effectiviteit van Ocrevus® bij actieve Relapsing MS laat zien dat het jaarlijks aantal terugvallen na 2 jaar ongeveer 46% kleiner is dan bij behandeling met Interferon bèta. Daarnaast werd gezien dat 64 tot 67% van de mensen, die Interferon bèta kregen, na 96 weken geen terugval heeft gehad tegenover circa 79% van de mensen, die Ocrevus® kregen.

Uit onderzoek naar het gebruik van Ocrevus® bij Primair Progressieve MS blijkt dat bij mensen, die gedurende 12 weken Ocrevus® gebruikten, de kans op toename van invaliditeit 24% kleiner is dan bij gebruik van placebo. Gebruik van het medicijn gedurende 24 weken verkleinde de kans op toename van invaliditeit met 25%.

Door opname in het basispakket wordt deze medicatie toegankelijker voor mensen met actieve Relapsing en actieve Primair Progressieve MS.

Terug naar overzicht

Wij gebruiken alleen functionele cookies.