Ontwikkeling landelijk zorgprogramma MS

Zorginstituut Nederland (ZIN) is recent, in opdracht van de minister van VWS, gestart met de ontwikkeling van een landelijk zorgprogramma voor de chronische fase van MS. Achterliggende reden hiervoor is dat de financiering van extramurale activiteiten (buiten de muren van een zorginstelling) van specialisten ouderengeneeskunde verandert.

Om tot een eenduidige beschrijving te komen van optimale zorg , heeft ZIN de voornaamste partijen betrokken bij de chronische zorg voor mensen met MS uitgenodigd om hierin een rol te spelen, namelijk Verenso (de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde), Nieuw Unicum (specialistisch verpleeghuis in Zandvoort) en Archipel (verpleeghuisorganisatie in Eindhoven met bijzondere expertise op het gebied van MS). Ook Kees van Gelder, lid van de Raad van Bestuur van MS Zorg Nederland en daarnaast specialist ouderengeneeskunde, is inhoudelijk nauw bij dit proces betrokken.

De doelstelling is dat eind dit jaar het landelijk zorgprogramma gereed is.

Terug naar overzicht

Wij gebruiken alleen functionele cookies.