Oproep tot heroverweging vergoeding Fampyra

Vanavond heeft het NPO-programma Radar aandacht besteed aan de discussie rondom de vergoeding van Fampyra® (Fampridine). Het medicijn is geregistreerd voor de behandeling van loopstoornissen bij mensen met MS, die nog mobiel zijn. De discussie in Nederland richt zich op de vraag of Fampridine opgenomen moet worden in het basispakket van de zorgverzekering. De afgelopen twee jaar is het medicijn voorwaardelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Reden hiervoor was dat het Zorginstituut Nederland (ZIN), dat de minister adviseert over het wel of niet opnemen van medicatie in het basispakket, twijfels had over de mate van effectiviteit. Deze periode van voorwaardelijke vergoeding loopt op 1 april a.s. af en ZIN heeft de minister geadviseerd om Fampridine definitief niet op te nemen in het basispakket. De minister heeft dit advies overgenomen.

Veel landelijke partijen, waaronder MS Zorg Nederland, verbazen zich over dit besluit. Dit omdat meerdere onderzoeken laten zien dat Fampyra® (Fampridine) bij een deel van de mensen met MS duidelijk effect heeft. Dit effect is meetbaar, reproduceerbaar en al binnen enkele weken na de start van de behandeling aanwezig (zie hiervoor onder andere de volgende publicatie). Fampridine werkt niet bij iedereen. Sterker nog, minder dan de helft van de mensen, die ervoor in aanmerking komen, heeft er baat bij. In het advies van ZIN wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel en mensen die niet een goed meetbaar effect hebben. MS Zorg Nederland pleit ervoor dat hierin wel onderscheid gemaakt wordt en dat het middel onder duidelijke voorwaarden, waaronder een aantoonbaar en reproduceerbaar effect, voor een subgroep van mensen met MS vergoed wordt via de basisverzekering. Dit zal een relatief kleine groep zijn, waardoor de kosten laag zijn en het gewin in kwaliteit van leven groot.

Daarnaast roept MS Zorg Nederland alle beroepsverenigingen, die inhoudelijk een standpunt kunnen bepalen over de meerwaarde van Fampridine, op om dit ook duidelijk te verwoorden. Om te voorkomen dat mensen met MS opnieuw de dupe worden, is dit ook van belang voor toekomstige nieuwe medicatie.

Om de roep tot heroverweging van het besluit van de minister te versterken wordt iedereen verzocht om de petitie van de MS Vereniging Nederland te ondertekenen. Tenslotte wordt aan mensen, die Fampridine met goed effect gebruiken, gevraagd om hun ervaringen via Facebook te delen met Tweede Kamerlid Sharon Dijksma.

Terug naar overzicht

Wij gebruiken alleen functionele cookies.