Op weg naar consensus over de inhoud van Praktisch Handvat Fysiotherapie bij Multiple Sclerose

Op 11 en 12 juni 2021 kwam de werkgroep Praktisch Handvat Fysiotherapie bij Multiple Sclerose (MS), bijeen in Hoevelaken om te brainstormen over de inhoud van het Praktisch Handvat Fysiotherapie bij Multiple Sclerose. De werkconferentie is geïnitieerd omdat fysiotherapeuten van het landelijk netwerk MS Zorg Nederland behoefte uiten aan meer houvast bij het behandelen van mensen met MS. Zeker omdat er tot op heden geen richtlijn fysiotherapie bij MS bestaat. Voorafgaande aan de conferentie heeft de kerngroep de vier belangrijkste onderwerpen vastgesteld die de basis vormen van de fysiotherapeutische behandeling van mensen met MS. De achtkoppige werkgroep bestaand uit eestelijns, revalidatie en ziekenhuis fysiotherapeuten met meerdere jaren ervaring in de behandeling van mensen met MS vormen de werkgroep. Consensus is bereikt over de onderwerpen: anamnese, klinimetrie, training bij lichte invaliditeit en training bij toenemende invaliditeit leidend tot rolstoel gebondenheid. Deze punten zijn de rode draad voor fysiotherapie behandeltrajecten.

“De onderwerpen anamnese, klinimetrie en behandeling zijn de kern van het fysiotherapeutisch handelen bij elke behandeltraject. Hiermee starten voor het Praktisch Handvat is daarom de logische eerste stap,” aldus Jeroen Stijl voorzitter van de kerngroep van fysiotherapeuten. De training is opgesplitst in therapie voor de mobiele persoon met MS en de rolstoel gebonden persoon met MS. De werkgroep was het erover eens dat de trainingsprincipes waarop de training gebaseerd is bij beide groepen wel overeenkomen, echter verschillen de doelen, benadering en randvoorwaarden van de therapie in zulke maten van elkaar, dat dit onderwerp opgesplitst moest worden. Door deze splitsing wordt een specifieker advies gegeven aan het werkveld, om kwalitatief goede behandeling te kunnen leveren. 

De conferentie bestond uit presentaties over de bestaande wetenschappelijke evidentie en best practice per onderwerp, met daarna discussieruimte om consensus te bereiken over de gepresenteerde onderwerpen. De discussies werden voorgezeten door neuroloog Gerald Hengstman en begeleid door Eric de Baar, van congresbureau “de Baar advies en organisatie”.  Dr. Hengstman is initiatiefnemer van stichting MS Zorg Nederland en begeleid meerdere disciplines in het vormen van handvatten voor behandelingen voor mensen met MS. “Ondanks dat de werkgroep diepgang vond in de discussies over de vier onderwerpen, werd er snel consensus bereikt,” aldus Gerald Hengstman. Daarmee is het doel van de conferentie voldaan. De vier onderwerpen zullen verder worden uitgewerkt, waardoor een gedegen Handvat voor het werkveld word geleverd.

Het doel van de kerngroep is om het Handvat zo snel mogelijk met het werkveld te delen. In de toekomst zal op basis van inzicht en evidentie verdere verdieping ingebracht worden in het Handvat.

Omdat de vier onderwerpen geen volledige representatie zijn van alle vormen van behandeling, zal er tevens worden gestreefd naar een verbreding van het Handvat in de toekomst. Hierbij is te denken aan het toevoegen van specifiekere onderwerpen zoals bijvoorbeeld spasticiteit of hulpmiddelen.  Het is dus een levend Handvat die aansluit bij de vragen en wensen vanuit het werkveld. De kerngroep is geïnteresseerd in de informatiebehoeften van therapeuten uit het werkveld.  

Voor meer informatie: Jeroen Stijl, Fysiotherapeut bij Fysiotherapie van den Berg, jeroen@fysiovdberg.nl

 

 

Terug naar overzicht

Wij gebruiken alleen functionele cookies.