Samenwerking MS Zorg Nederland en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Het lectoraat Neurorevalidatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen levert een bijdrage aan de optimalisering van de revalidatie en maatschappelijke integratie van mensen met fysieke en/of cognitieve beperkingen. Het lectoraat voert vooral praktijk- en toepassingsgericht onderzoek uit. Daarnaast verzorgt zij de opleiding van studenten en de nascholing van zorgprofessionals.

MS Zorg Nederland en het lectoraat Neurorevalidatie zijn een samenwerkingsverband aangegaan om de inhoudelijke zorg voor mensen met MS te verbeteren. Zo wordt onder andere, in samenwerking de diverse beroepsverenigingen, gewerkt aan landelijke paramedische richtlijnen op het gebied van MS-behandeling en worden nascholingstrajecten georganiseerd.

In het kader van deze samenwerking wordt momenteel, tezamen met onder andere de afdeling revalidatiegeneeskunde, ergotherapie en fysiotherapie van het VU Medisc Centrum en Ergotherapie Nederland gewerkt aan een landelijke richtlijn ergotherapie bij MS. Deze richtlijn is naar verwachting eind dit jaar gereed. Daarnaast wordt er momenteel een start gemaakt met de richtlijn fysiotherapie en oefentherapie bij MS en de richtlijn logopedie bij MS.

 

 

Terug naar overzicht

Wij gebruiken alleen functionele cookies.