Samenwerking Nederlandse Vereniging voor Neurologie en MS Zorg Nederland

MS Zorg Nederland streeft ernaar om zoveel mogelijk landelijke partijen bij elkaar te brengen om zowel inhoudelijk als qua structuur de zorg voor mensen met MS verder te optimaliseren. Daartoe behoort een actief contact met, en daar waar mogelijk een actieve deelname van, de diverse beroepsgroepen.
 
In de afgelopen periode hebben de landelijke MS werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en Stichting MS Zorg Nederland de mogelijkheden tot intensieve samenwerking verkend. Alhoewel de werkgroep het ontwikkelen van een MS zorg netwerk steunt heeft de werkgroep besloten om deze samenwerking op dit moment formeel niet verder vorm te geven. Op dit moment liggen de directe prioriteiten van de werkgroep op andere terreinen. Beide partijen hebben afgesproken om open met elkaar in gesprek te blijven waarbij daar waar mogelijk de neurologische inbreng binnen MS Zorg Nederland zoveel mogelijk afgestemd zal worden met de werkgroep, zowel qua vorm als qua inhoud.
 
MS Zorg Nederland is blij met deze open en ondersteunende houding van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en ziet deze als een eerste opstap naar verdere formele samenwerking.
Terug naar overzicht

Wij gebruiken alleen functionele cookies.