Uitnodiging Cliëntenraad bijeenkomst MS Zorg Oost-Brabant op 8 februari a.s.

Uitnodiging Cliëntenraad bijeenkomst MS Zorg Oost-Brabant
Zaterdag 8 februari 2014
 
MS Zorg Nederland is een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose en hun naasten. In dit netwerk participeren onder andere verpleegkundigen, neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en psychologen. De missie van MS Zorg Nederland is het realiseren van de meest optimale zorg denkbaar voor alle mensen met MS en hun naasten in de eigen omgeving en in iedere fase van de ziekte. De patiënt staat hierbij centraal en heeft zelf de regie over zijn zorgproces. Zie voor meer informatie: www.mszorgnederland.nl
 
MS Zorg Nederland ontvangt gevraagd en ongevraagd advies van een cliëntenraad. Deze raad van mensen met MS en/of mantelzorgers toetst de producten die MS Zorg Nederland ontwikkelt en signaleert hiaten in de zorg. 
 
De cliëntenraad van MS Zorg Nederland regio Oost Brabant komt meerdere keren per jaar bijeen. Eenmaal per jaar hebben zij een openbare vergadering die toegankelijk is voor alle mensen met MS en hun naasten.
De cliëntenraad van MS Zorg Oost Brabant nodigt alle MS cliënten en hun naasten uit Oost-Brabant die onder behandeling zijn bij een van ondergenoemde ziekenhuizen* graag uit voor deze éérste openbare vergadering op zaterdag 8 februari aanstaande in Het Klooster, Park 1 te Nuenen.
*Catharina Ziekenhuis Eindhoven, St. Anna Ziekenhuis Geldrop, Elkerliek Ziekenhuis Helmond, Bernhoven Uden, St. Jans Gasthuis Weert 
 
Deze bijeenkomst zal met name in het teken staan van kennismaking. MS Zorg Nederland en de cliëntenraad zullen zich nader aan u voorstellen. Omdat voldoende en goede informatie ons inziens essentieel is bij het leveren van goede zorg, is er voor deze bijeenkomst tevens een spreker uitgenodigd die u meer zal vertellen over het thema ‘ms en mictieklachten’.
 
Het programma
10.30-11.00 Ontvangst
11.00.11.05 Opening
11.05-11.20 De cliëntenraad stelt zich voor
11.20-12.20 MS en mictieklachten, presentatie door Dr. Koldewijn, uroloog Catharina Ziekenhuis
12.20-12.45 Pauze
12.45-13.20 MS Zorg Nederland stelt zich voor
13.20-13.50 Contact tussen cliënten en MS Zorg Nederland: hoe nu verder?
13.50-14.00 Afsluiting
 
Hoe meld ik me aan?
Iedereen met MS en hun naasten uit de omgeving Oost-Brabant en onder behandeling bij een van eerdergenoemde ziekenhuizen zijn van harte welkom op deze bijeenkomst. Indien u aanwezig wilt zijn verzoeken wij u zich vóór 1 februari a.s. aan te melden per email via clientenraad@mszorgnederland.nl o.v.v. aanmelding 8 februari of telefonisch via 040 239 94 00 (polisecretariaat Catharina ziekenhuis). Geef bij aanmelding duidelijk uw naam, woonplaats, het aantal personen waarmee u komt en het ziekenhuis waar u onder behandeling bent door.
 
Wij zien u graag op 8 februari!
 
Cliëntenraad MS Zorg Oost Brabant
Terug naar overzicht

Wij gebruiken alleen functionele cookies.