Uitnodiging MS informatieavond

De MS Vereniging Nederland (MSVN) en MS Zorg Nederland (MSZNL) nodigen u uit voor hun eerste gezamenlijke MS informatieavond. De doelstelling van deze avond is enerzijds het uitwisselen van informatie tussen in MS gespecialiseerde zorgverleners en mensen met MS en hun directe naasten, en anderzijds het starten van een goede dialoog tussen zorgverleners en zorgontvangers. Uiteindelijk moeten we gezamenlijk zorgen voor de meest optimale zorg.

Deze avond is voor alle belangstellenden, gratis toegankelijk en vindt plaats op:

Donderdag 11 mei 2017

18.30 tot 21.00 uur

Catharina Ziekenhuis (Wintertuin) te Eindhoven

Aanmelden voor 8 mei bij: brabantzuidoost@msvereniging.nl

Het programma is als volgt:
18.30 uur: Ontvangst
19.00 uur: Welkom door Koert Linders (MSVN) en Gerald Hengstman (MSZNL)
19.10 uur: Stand van zaken: bestaande en nieuwe MS behandelingen (neuroloog Gerald Hengstman)
19.35 uur: Stand van zaken: arbeidsrecht en ziekteverzuim bij MS (spreker volgt)
20.00 uur: Pauze
20.15 uur: Controverse: stamceltherapie bij MS (neuroloog Gerald Hengstman)
20.40 uur: Q&A rondom stelling: de mens met MS moet ‘in the lead’ zijn bij de zorg voor MS, niet de dokter (moderator Koert Linders)
21.00 uur: Afsluiting

Over de sprekers

Dokter Gerald Hengstman is neuroloog in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en heeft als bijzonder aandachtsgebied de diagnostiek en behandeling van MS. Hij is medeoprichter van de landelijke werkgroep MS van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en mede oprichter van MS Zorg Nederland (MSZNL).

De heer Koert Linders is vrijwilliger bij de MS Vereniging Nederland (MSVN) en is al 20 jaar bekend met MS. Hij is binnen de werkgroep Brabant Zuid-Oost actief met o.a. redactioneel werk en is werkzaam geweest als research-assistent op het Nederlands Kanker Instituut.

Over MS Vereniging Nederland

MS Vereniging Nederland (MSVN) is de grootste organisatie voor mensen die leven met MS. De vereniging biedt regionaal en landelijk diensten aan en organiseert activiteiten voor mensen met MS en direct betrokkenen.
www.msvereniging.nl.

Over MS Zorg Nederland

MS Zorg Nederland (MSZNL) is een onafhankelijke organisatie met als doelstelling dat iedereen met MS in Nederland toegang moet hebben in de eigen regio tot de meest optimale zorg denkbaar, in iedere fase van de ziekte en met zoveel mogelijk behoud van eigen regievoering. MS Zorg Nederland faciliteert de ontwikkeling van optimale zorg en stimuleert en coördineert de vorming van regionale multidisciplinaire netwerken van zorgverleners gespecialiseerd in MS.
www.mszorgnederland.nl.

Terug naar overzicht

Wij gebruiken alleen functionele cookies.