Uniek samenwerkingsverband start tussen zorgverleners en mensen met MS

Multiple sclerose (MS) is de meest voorkomende neurologische aandoening op de jong-volwassen leeftijd leidend tot een beperking. De ziekte kent een onvoorspelbaar beloop waarbij nagenoeg alle aspecten van het menselijk functioneren betrokken kunnen raken. MS is op dit moment niet te genezen waardoor mensen met MS moeten leren leven met deze aandoening en de gevolgen daarvan.

Door het onvoorspelbare grillige beloop hebben mensen met MS veel vragen. Vragen over de ziekte, vragen over de behandeling, vragen over begeleiding en omgaan met klachten etcetera. Veel mensen met MS zoeken daarom steun bij elkaar onder andere via internetfora. De informatie die op dergelijke fora uitgewisseld wordt is niet bij voorbaat betrouwbaar en objectief waardoor de kans bestaat dat mensen op basis van onjuiste informatie keuzes en beslissingen nemen. Mede om deze reden zijn MS Web en MS Zorg Nederland een samenwerking aangegaan waarbij in MS gespecialiseerde zorgverleners van MS Zorg Nederland bevraagd kunnen worden door mensen met MS op een speciaal daarvoor opgezet forum binnen MS Web. Dit deskundigheidsforum zal in de eerste week van januari van start gaan en is een unieke samenwerking tussen zorgverleners en mensen met MS, waarbij gezamenlijk gestreefd wordt naar een optimalisering van de zorg.

Terug naar overzicht

Wij gebruiken alleen functionele cookies.