Update ontwikkeling online dossier en safety monitoringsysteem

Begin dit jaar hebben wij via onze website bekend gemaakt dat wij een online dossier ontwikkelen voor optimale communicatie tussen patiënt en zorgverleners en tussen zorgverleners onderling. In de tussentijd hebben wij hierin de nodige stappen gezet en geven wij graag een update.

De eerste module van het online dossier van MS Zorg Nederland, die wij in de eerste helft 2019 gaan lanceren, is een safety monitoringsysteem. De afgelopen jaren zijn er steeds meer geneesmiddelen geregistreerd voor de behandeling van MS. Bij veel van deze medicijnen is het van belang dat er periodiek controles worden uitgevoerd om ernstige bijwerkingen op tijd te signaleren. Op dit moment wordt in de dagelijkse praktijk veelal door MS-verpleegkundigen handmatig bijgehouden welke patiënt wanneer gecontroleerd moet worden. Dit is foutgevoelig, arbeidsintensief en lang niet altijd up-to-date. Met het safety monitoringsysteem wordt geborgd dat veiligheidscontroles op de juiste wijze, op het juiste moment en met de juiste interpretatie worden uitgevoerd. Het systeem zal de veiligheid van het gebruik van MS medicatie waarborgen en de uitvoerende zorgverleners daarbij ontlasten. Lees hier meer over hoe het systeem werkt.

Het safety monitoringsysteem wordt beschikbaar gesteld aan alle ziekenhuizen in Nederland. Voor leden is het gebruik van het systeem gratis. Ziekenhuizen, die nog niet actief zijn binnen MS Zorg Nederland, betalen een kleine jaarlijkse bijdrage van 500 euro.

Het systeem wordt dusdanig ingericht dat dit in de toekomst kan uitgroeien tot volwaardig online dossier met safety monitoring als eerste module. Er zijn plannen voor de ontwikkeling van aanvullende modules voor mobiliteitsmonitoring, het afnemen van vragenlijsten en de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners volgen. Inmiddels is de financiering voor de ontwikkeling van het online dossier rond. De jaarlijkse onderhoudskosten zijn laag, waardoor deze uiteindelijk gefinancierd kunnen worden vanuit de reguliere DBC. Hiermee hangt de continuïteit van het online dossier van MS Zorg Nederland niet af van additionele financiering, een voor ons zeer belangrijke voorwaarde, waarop onze samenwerking met MS Monitor in het verleden is beëindigd.

Momenteel wordt door MS Monitor een alternatief safety monitoringsysteem voor de behandeling van MS onder de aandacht gebracht, namelijk de risk app. De financiering van dit systeem is echter onzeker. Er dient voor gebruik een abonnement afgesloten te worden met onzekerheid over continuïteit en kosten in de komende jaren. Daarnaast is het systeem, in tegenstelling tot dat van MS Zorg Nederland, niet goed inzetbaar binnen multidisciplinaire regionale netwerken.

Geïnteresseerd in het safety monitoringsysteem van MS Zorg Nederland? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Terug naar overzicht

Wij gebruiken alleen functionele cookies.