Vereniging voor Oefentherapie Cesar Mensendieck ondersteunt MS Zorg Nederland

Oefentherapie (Cesar/ Mensendieck) is een paramedische behandelmethode gericht op het behandelen en voorkomen van klachten die kunnen ontstaan door ongunstige houdingen en bewegingen tijdens dagelijkse activiteiten. De oefentherapeut kijkt samen met cliënt naar de mogelijkheden van het lichaam. Het inzicht in eigen houding en handelen wordt vergroot en er wordt toegewerkt naar een zo optimaal mogelijke belasting van het lichaam. Het doel is om de ervaren beperkingen tijdens dagelijkse activiteiten te verkleinen en zelfredzaamheid te vergroten.

De Vereniging voor Oefentherapie Cesar – Mensendieck (VvOCM) ondersteunt MS Zorg Nederland, daar waar zij kan, in het optimaliseren van de zorg voor mensen met MS. De vereniging denkt daarbij onder andere mee ten aanzien van beleid, richtlijnen, (na)scholingen en kwaliteit.

Terug naar overzicht

Wij gebruiken alleen functionele cookies.