Kwaliteitsbeleid

MS Zorg Nederland streeft ernaar om de zorg voor mensen met MS en hun naast zo optimaal mogelijk vorm te geven, zowel qua inhoud als qua organisatiestructuur. Om dit doel te bereiken worden diverse scholingen en trainingen verzorgd.

Om optimale deskundigheid en intercollegiale samenwerking te kunnen garanderen vraagt MS Zorg Nederland het volgende van haar leden:

 • de intentie om minimaal twee jaar lid te zijn;
 • eenmalig volgen van de tweedaagse basisscholing (geaccrediteerd voor diverse beroepsgroepen) met daarbij aandacht voor de achtergronden van MS, het realiseren van optimale samenwerking en verdere diepgang ten aanzien van kennis en kunde binnen het eigen vakgebied;
 • eenmaal per jaar deelname aan een multidisciplinaire regionale bijeenkomst;
 • eenmaal per jaar deelname aan een monodisciplinaire regionale bijeenkomst;
 • eenmaal per twee jaar deelnemen aan een geaccrediteerde bij- of nascholing op het gebied van MS, zoals:
  • het landelijke multidisciplinair MS symposium (MSMS);
  • de European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS);
  • de Annual Rehabilitation in Multiple Sclerosis Conference (RIMS);
  • het landelijk symposium van de MS Werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie;
  • de monodisciplinaire nascholingen van MS Zorg Nederland;
  • de multidisciplinaire nascholingen van MS zorg Nederland;
  • een andere geaccrediteerde bij- of nascholing op het gebied van MS.
 • aanmelden op de MS Community, het digitale informatieplatform van MS Zorg Nederland.

De voorwaarden die verbonden zijn aan het lidmaatschap kunnen in de loop van de tijd veranderen afhankelijk van de inbreng van bijvoorbeeld beroepsverenigingen. Verdere invulling van het kwaliteitsbeleid zal te zijner tijd volgen in nauw overleg met de diverse organisaties verbonden aan MS Zorg Nederland.

MS Zorg Nederland registreert de activiteiten van haar deelnemers. MS Zorg Nederland is gerechtigd om deelnemers hun lidmaatschap te ontnemen indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden voor deelname. Indien er specifieke vragen of zorgen zijn rondom individuele zorgverleners verbonden aan MS Zorg Nederland, dan vernemen wij dit graag per email.

Wij gebruiken alleen functionele cookies.