Scholingen

MS Zorg Nederland verzorgt diverse scholingen op het gebied van MS zorg. Daarnaast vindt informatie-overdracht plaats op de regionale multidisciplinaire en monodisciplinaire bijeenkomsten en via media zoals de MS Community.

 

Basisscholing

Normaal gezien wordt jaarlijks een tweedaagse basisscholing gegeven voor zorgverleners die nieuw toetreden tot het netwerk. Deze scholing gaat in op de achtergronden van MS, het optimaliseren van samenwerking en verdieping binnen het eigen vakgebied. De kosten voor deze scholing bedragen 425 euro per persoon en is de start van het lidmaatschap.

In 2023 vindt deze scholing plaats op 29 en 30 september bij Postillion Hotel Veluwemeer te Amersfoort.

Accreditatie voor deze basisscholing is verleend door de diverse beroepsverenigingen.

 

Multidisciplinaire Nascholing

Ieder voorjaar wordt er een multidisciplinaire nascholing georganiseerd met een thema rondom MS. In het programma wordt rekening gehouden met de verschillende disciplines zodat het voor iedereen interessant en praktisch is. Voor leden van MS Zorg Nederland zijn de kosten van deze nascholing 175 euro, voor niet leden zijn deze kosten 250 euro. 

In 2023 vindt de nascholing plaats op vrijdag 24 maart 2023 in het Postilion Hotel Veluwemeer te Amersfoort. Het thema van de nascholing maken we zo snel mogelijk bekend. 

Accreditatie is aangevraagd voor diverse disciplines. 

 

Multidisciplinair MS symposium

Het jaarlijkse multidisciplinaire MS symposium is een eendaagse nascholing waarin diverse onderwerpen rondom MS zorg vanuit diverse disciplines belicht worden. Doelstellingen van dit symposium zijn verdieping van de kennis en kunde binnen het eigen vakgebied, het kennis nemen van de mogelijkheden van behandeling en begeleiding vanuit andere disciplines en het optimaliseren van de samenwerking.

Van alle zorgverleners die verbonden zijn aan MS Zorg Nederland wordt gevraagd om eenmaal per twee jaar deel te nemen aan dit symposium of aan onze nascholing. Het is mogelijk dat op basis van inbreng van de beroepsverenigingen voor bepaalde disciplines andere nascholingseisen zullen gaan gelden. Accreditatie is verleend door de diverse beroepsvereningen. De organisatie van het multidisciplinair MS symposium staat los van MS Zorg Nederland. Meer informatie over dit symposium en aanmelden kan via: www.msms.nl.

 

MS Community

Van alle zorgverleners verbonden aan MS Zorg Nederland wordt verwacht dat zij actief zijn op de MS Community van MS Zorg Nederland. Binnen dit gesloten platform, waarvoor alle deelnemers uitnodigd worden, worden inhoudelijke informatie over zorg en samenwerking, maar ook nieuwe ontwikkelingen en ervaringen met elkaar gedeeld.

naar top