Scholingen

MS Zorg Nederland verzorgt diverse scholingen op het gebied van MS zorg. Daarnaast vindt informatie-overdracht plaats op de regionale multidisciplinaire en monodisciplinaire bijeenkomsten en via media zoals de MS Community.

Basisscholing

Normaal gezien wordt jaarlijks een tweedaagse basisscholing gegeven voor zorgverleners die nieuw toetreden tot het netwerk. Deze scholing gaat in op de achtergronden van MS, het optimaliseren van samenwerking en verdieping binnen het eigen vakgebied. De kosten voor deze scholing bedragen 425 euro per persoon en is de start van het lidmaatschap.

Het is ook mogelijk om de basisscholing te volgen zonder lid te worden van MS Zorg Nederland. De kosten bedragen dan 375 euro voor de tweedaagse scholing. Stuur hiervoor een mail naar info@mszorgnederland.nl.

In 2024 vindt deze scholing plaats op 4 en 5 oktober bij Postillion Hotel Veluwemeer te Amersfoort.

Accreditatie voor deze basisscholing is verleend door de diverse beroepsverenigingen.

Multidisciplinaire Nascholing

Ieder voorjaar wordt er een multidisciplinaire nascholing georganiseerd met een thema rondom MS. In het programma wordt rekening gehouden met de verschillende disciplines zodat het voor iedereen interessant en praktisch is. Voor leden van MS Zorg Nederland zijn de kosten van deze nascholing 175 euro, voor niet leden zijn deze kosten 250 euro.

In 2024 vindt de nascholing plaats op vrijdag 15 maart 2024 in het Postilion Hotel Veluwemeer te Amersfoort. Het thema van deze dag is MS en blaas-, darm- en seksuele problemen.

Accreditatie is aangevraagd voor diverse disciplines.

Monodisciplinaire Nascholing

Zeer regelmatig organiseren we monodisciplinaire nascholingen voor specifieke disciplines. Zo was er in 2022 een online scholing voor logopedisten en in 2023 een online scholing voor diëtisten. Deze zijn beide tegen betaling terug te kijken. Stuur bij interesse een mailtje naar: info@mszorgnederland.nl.

In 2024 vind er op 21 juni en in het najaar een scholing plaats voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergotherapeuten met als titel: ‘Praktische toepassing van TENS bij MS’. Binnenkort volgt hierover meer informatie.

Multidisciplinair MS symposium

Het jaarlijkse multidisciplinaire MS symposium is een eendaagse nascholing waarin diverse onderwerpen rondom MS zorg vanuit diverse disciplines belicht worden. Doelstellingen van dit symposium zijn verdieping van de kennis en kunde binnen het eigen vakgebied, het kennis nemen van de mogelijkheden van behandeling en begeleiding vanuit andere disciplines en het optimaliseren van de samenwerking. Accreditatie is verleend voor diverse disciplines.

Van alle zorgverleners die verbonden zijn aan MS Zorg Nederland wordt gevraagd om eenmaal per twee jaar deel te nemen aan dit symposium óf aan onze nascholing óf een andere geaccrediteerde nascholing op het gebied van MS.

De organisatie van het multidisciplinair MS symposium staat los van MS Zorg Nederland. Meer informatie over dit symposium en aanmelden kan via: www.msms.nl.

MS Community

Van alle zorgverleners verbonden aan MS Zorg Nederland wordt verwacht dat zij actief zijn op de MS Community van MS Zorg Nederland. Binnen dit gesloten platform, waarvoor alle deelnemers uitnodigd worden, worden inhoudelijke informatie over zorg en samenwerking, maar ook nieuwe ontwikkelingen en ervaringen met elkaar gedeeld.

https://mszorgnederland.nl/wp-content/uploads/fly-images/602/content-5-1040x0.jpg

Wij gebruiken alleen functionele cookies.