Veelgestelde vragen

Hoe geef ik een wijziging in mijn contactgegevens door?

Leden kunnen wijzigingen in de contactgegevens doorgeven aan het secretariaat van MS Zorg Nederland. Dit binnen de MS Community via de knop ‘vragen aan de beheerders’ of per mail via secretariaat@mszorgnederland.nl. Relevante wijzigingen worden meteen ook doorgegeven aan de regiocoördinatoren en doorgevoerd in de Zorgzoeker van MS Zorg Nederland. Hierover meer onder ‘hoe geef ik een wijziging voor de Zorgzoeker door?’.

Een wijziging in contactgegevens voeren wij na bekendmaking door in onze ledenadministratie en wordt gebruikt voor het versturen van persoonlijke mails, facturering en dergelijke.

Let op: het doorvoeren van wijzigingen in de ledenadministratie van MS Zorg Nederland staat los van het wijzigen van naam of mailadres binnen de MS Community. Het account op de MS Community betreft een persoonlijk account binnen een voor ons afgeschermde omgeving. De gebruikersnaam en het mailadres zijn door leden binnen de MS Community zelf aan te passen. Meer informatie hierover is te vinden in de instructiefilm en handleiding op de startpagina van de MS Community.

Bij een verhuizing naar een adres dat ligt binnen hetzelfde of een ander regionaal netwerk van MS Zorg Nederland of buiten de regionale netwerken van MS Zorg Nederland zal door het secretariaat met het betreffende lid nader contact worden gezocht. In de besluitvorming rondom toelating tot een ander en/of extra adres zijn optimale geografische spreiding van zorg en voldoende volume per zorgverlener doorslaggevend.

Hoe geef ik een wijziging voor de Zorgzoeker door?

Onder ‘Hoe geef ik een wijziging in mijn contactgegevens door?’ is terug te vinden hoe wijzigingen in contactgegevens aan het secretariaat van MS Zorg Nederland doorgegeven kunnen worden. Relevante wijzigingen worden meteen ook doorgevoerd in de Zorgzoeker van MS Zorg Nederland. Op dezelfde wijze kan de wens om een extra adres aan de Zorgzoeker toe te voegen, kenbaar worden gemaakt op basis waarvan door het secretariaat met het betreffende lid nader contact zal worden gezocht. Elk lid wordt met maximaal drie adressen op de zorgzoeker getoond. In de besluitvorming rondom toelating tot een ander en/of extra adres zijn optimale geografische spreiding van zorg en voldoende volume per zorgverlener doorslaggevend.

Wanneer is de volgende multidisciplinaire bijeenkomst in mijn regio?

De regiocoördinator van jouw regio kan je antwoord geven op deze vraag. Hij/zij is namelijk verantwoordelijk voor de organisatie van de regionale bijeenkomsten en is hierin jouw eerste aanspreekpunt. Vaak noteert de regiocoördinator de regionale bijeenkomsten in de agenda van de MS Community van jouw regio. Staat de bijeenkomst niet in de agenda? Dan kun je de vergaderdatum via een privébericht binnen de MS Community navragen bij jouw regiocoördinator.

Hoe geef ik een opzegging door?

Lidmaatschap bij MS Zorg Nederland wordt zonder (tijdige) opzegging steeds met een nieuw kalenderjaar verlengd. Opzeggen kan ten minste één maand voor ingang van een nieuw kalenderjaar. Bij ontvangst van de opzegging vóór 1 december, wordt het lidmaatschap met ingang van 1 januari beëindigd. Niet opzeggen of opzeggen na 1 december betekent dat het lidmaatschap inclusief bijbehorende betalingsverplichting tot en met het einde van het volgende kalenderjaar wordt voortgezet. Kortom, leden die hun lidmaatschap in 2020 niet willen voortzetten, dienen dit vóór 1 december 2019 bij ons kenbaar te maken.

Opzeggen kan eenvoudig binnen de MS Community via de knop ‘vragen aan de beheerders’ of per mail via secretariaat@mszorgnederland.nl. Dit onder vermelding van regio, volledige naam, organisatie en reden van opzegging.

Binnen twee weken na opzegging verstuurt MS Zorg Nederland een bevestiging van de beëindiging van het lidmaatschap. De vermeldingen op Zorgzoeker en MS Community worden uiterlijk 1 februari verwijderd. Opzeggingen worden meteen ook aan de regiocoördinatoren doorgegeven.

Hoe behoud ik mijn lidmaatschap?

De meest actuele voorwaarden voor (behoud van) het lidmaatschap zijn te vinden op de website van MS Zorg Nederland.

Hoe kan ik promotiemateriaal van MS Zorg Nederland opvragen?

MS Zorg Nederland beschikt over flyers, folders, pennen, posters en raamstickers. Je kunt dit kosteloos opvragen voor gebruik binnen het netwerk tijdens regionale bijeenkomsten, in de eigen wachtkamer en tijdens evenementen. Dit binnen de MS Community via de knop ‘vragen aan de beheerders’ of per mail via secretariaat@mszorgnederland.nl.

Daarnaast kun je het logo van MS Zorg Nederland gebruiken in e-mailhandtekening en andere correspondentie. Binnen de MS Community is het logo is in verschillende bestandsformaten te downloaden in de map ‘PR MS Zorg Nederland’, benaderbaar via ‘Bestanden’.

Wij gebruiken alleen functionele cookies.